Polska Bibliografia Fykologiczna

The Polish Phycological Bibliography

Baza ta obejmuje pozycje bibliograficzne do 1990r. - This database consists of information about bibliography up to 1990.

Wybierz nazwisko autora wg pierwszych kilku liter - Write either the first name of the author or the few first letters:

Nazwisko autora - First name of the author

Indeks tematyczny - Subject index:

Dodatkowe informacje można uzyskać - More information you can get from: dr Konrad Wolowski IB PAN Kraków.
Proszę czekać