PRZEDMOWA

 

Niniejsze opracowanie to całościowa, krytyczna lista gatunków roślin naczyniowych Polski. Powstała ona jako element przygotowywanej obecnie flory wycieczkowej Rośliny naczyniowe Polski – klucz do oznaczania roślin kwiatowych i paprotników. Alfabetyczny indeks taksonów obejmuje około 6000 nazw łacińskich i ponad 4000 nazw polskich wszystkich (około 2750) gatunków roślin naczyniowych występujących w naszym kraju. Obok aktualnie obowiązujących nazw łacińskich i polskich, umieszczono także najważniejsze synonimy w obu językach. Indeks obejmuje wszystkie rośliny występujące w Polsce, zarówno taksony rodzime jak i trwale zadomowione antropofity. Zamieszczono w nim także prawie kompletną listę obcych gatunków zawlekanych przejściowo (efemerofitów) oraz kilkaset częściej uprawianych roślin ozdobnych i użytkowych (drzew, krzewów i krzewinek oraz bylin gruntowych), które mają potencjalną możliwość "zdziczenia" i trwałego zadomowienia.

Publikacja ta jest pozycją źródłową nie tylko dla szeroko pojętych badań podstawowych we wszystkich działach botaniki ale także dla różnych dziedzin aplikacyjnych, związanych z ochroną przyrody i środowiska, leśnictwem, rolnictwem, łąkarstwem, kwiaciarstwem oraz z szeroko rozumianą popularyzacją wiedzy. Indeks jest także podstawowym źródłem wiedzy dla studentów wszystkich kierunków biologii oraz tłumaczy licznych opracowań popularnych i popularnonaukowych.

 

  AUTORZY